Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

09:42
6511 3c3c 420
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viaawaken awaken

March 14 2017

15:23
7630 dbaf 420
Reposted fromtransparents transparents viamisterpeter misterpeter
ellijah
15:20
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
ellijah
15:20
Reposted fromtomowa tomowa vialicorne licorne
ellijah
14:13
4484 f2cb 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vialicorne licorne
ellijah
14:12
6932 02df 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vialicorne licorne
ellijah
14:12
7325 0392 420
Reposted fromikhakima ikhakima vialicorne licorne
ellijah
14:11
1891 413a 420
Reposted fromrisky risky vialicorne licorne
ellijah
14:11
6614 19c4 420
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee vialicorne licorne
ellijah
10:54
2647 b630 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialicorne licorne
ellijah
07:49
1854 ad62 420
Reposted fromheroes heroes viasomethingmore somethingmore
ellijah
07:48
3440 b62f 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAmere Amere

March 13 2017

ellijah
09:29
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
ellijah
09:20
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę który powie 'Jesteś MOJĄ kobietą'. A ja po prostu będę.
— Wieczorne frustracje.
Reposted fromklerii klerii viasarkastyczna sarkastyczna
ellijah
09:19
To po roz­mo­wie poz­nasz ile człowiek przeszedł. Po oczach ile w życiu wy­cier­piał, po rękach jak długo z tym wal­czył. Po gestach kim jest i ja­ki to miało wpływ na Je­go życie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaperesekere peresekere
ellijah
09:10
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaawaken awaken

March 12 2017

ellijah
20:58
7091 793e 420
Reposted fromdailylife dailylife viasinn sinn
20:55
9024 de90 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlefool littlefool
20:55
8223 1a6e 420
ellijah
20:54
3956 0cbd 420
Reposted fromtimetolove timetolove viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl