Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2016

Wiesz równie dobrze jak ja, że kluczem do udanego związku jest umiejętność rozmowy. Wszyscy się kłócimy, wszyscy padamy ofiarą nieporozumień, ale najważniejsze to umieć ze sobą rozmawiać. Nie można pozwolić, by wzajemne żale zamieniły się w mur nie do przebycia.
— Jane Green "Domek na plaży"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlefool littlefool
Ja nie chcę wiele.
Ciebie i zieleń.
I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapirania pirania
8101 d4f1
Reposted fromnyaako nyaako viathereover thereover
1410 0071
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapirania pirania

September 29 2016

2261 58af 500
W. Myśliwski, Nagi sad
Reposted frombylejaka bylejaka viabesomeoneelse besomeoneelse
8374 48e4 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamagenno magenno
1906 ee5d 500
Reposted frommagnificent-madam magnificent-madam
5250 43cf 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viatwice twice
5881 08eb
grafika art, dare, and hurt
Reposted fromweightless weightless viathereover thereover
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viathereover thereover

September 28 2016

9760 0976
Reposted frommartynkowa martynkowa viaucieknijmi ucieknijmi
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted fromlovvie lovvie viaucieknijmi ucieknijmi
3431 a6b1 500
Reposted fromdreamadream dreamadream vialittlefool littlefool
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości?                
Samotność.
W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— M. Szwaja
8970 406a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl