Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

ellijah
12:57
9766 528a 420
Reposted frommslexi mslexi viaoll oll
ellijah
10:47
ellijah
10:46
0285 09c1 420
ellijah
10:28
6135 4018 420
ellijah
10:28
Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
ellijah
10:25
6042 1b99 420
Reposted fromlaters laters viaawaken awaken
ellijah
10:24
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
ellijah
08:53
9833 4f2f 420
Reposted fromollardo ollardo viaawaken awaken
ellijah
08:53
9340 e1a8 420
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viaawaken awaken
ellijah
08:53
7722 2c00 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaawaken awaken

February 17 2017

ellijah
08:55
6709 6b85 420
Reposted fromusual usual viaAmere Amere
ellijah
08:50
2269 5718 420
Reposted fromfoina foina viaAmere Amere
ellijah
08:49
Reposted frombluuu bluuu viaAmere Amere
ellijah
08:49
3145 e8d7 420
Reposted fromarwen arwen viaAmere Amere

February 15 2017

ellijah
10:20
5883 98d7 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viafairyland fairyland

July 10 2015

11:16
ellijah
10:38

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viafairyland fairyland
ellijah
10:38
ellijah
10:37
8731 e39c 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaAmere Amere
10:36
8072 2ce0 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl